Du Học New Zealand

9 trường đại học khiến bạn khó có thể bỏ qua ở New Zealand

Trường ĐH Lincoln với vẻ đẹp cổ kính 1. Đại học Công nghệ Auckland (AUT) -Tổng quan: Đại Học Công nghệ Auckland (AUT) là ĐH có tuổi đời trẻ nhất nhưng phát triển nhanh nhất của New Zealand. Trước đó, AUT là học viện công nghệ và được năng cấp thành Đại Học công nghệ vào năm 2000. Hiện  nay, AUT được đánh more »