Du học rồi không trở lại

nss 1273799268 Du học rồi không trở lại

Phần lớn những sinh viên ngoại quốc đến Mỹ để học lấy bằng tiến sĩ trong những ngành khoa học và kỹ thuật đã ở lại sau khi tốt nghiệp-ít nhất là cho đến gần đây khi có cuộc khủng hoảng kinh tế-trái hẳn với sự tiên đoán rằng các giới hạn đưa ra sau vụ 9/11 về người di dân hay cơ hội làm việc mở rộng ở Ấn Ðộ hay Hồng Kông sẽ lôi kéo những người này về nước.

Phần lớn tiến sĩ ngoại quốc ở lại Hoa Kỳ

Phần lớn những sinh viên ngoại quốc đến Mỹ để học lấy bằng tiến sĩ trong những ngành khoa học và kỹ thuật đã ở lại sau khi tốt nghiệp-ít nhất là cho đến gần đây khi có cuộc khủng hoảng kinh tế-trái hẳn với sự tiên đoán rằng các giới hạn đưa ra sau vụ 9/11 về người di dân hay cơ hội làm việc mở rộng ở Ấn Ðộ hay Hồng Kông sẽ lôi kéo những người này về nước.

Các dữ kiện mới đưa ra cho thấy khoảng 62% những người ngoại quốc có giấy chiếu khán tạm thời, có bằng tiến sĩ về khoa học hay kỹ thuật từ các trường đại học Hoa Kỳ từ năm 2002, sang đến năm 2007 vẫn thấy còn ở tại Hoa Kỳ, năm sau cùng có các dữ kiện này. Trong số những người tốt nghiệp năm 1997, có 60% vẫn còn ở Hoa Kỳ năm 2007, theo dữ kiện của trung tâm Oak Ridge Institute for Science and Education của Bộ Năng Lượng, thu thập cho Cơ Quan Khoa Học Quốc Gia (National Science Foundation – NSF).

Người ngoại quốc hiện chiếm khoảng 40% tổng số những người có bằng tiến sĩ trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật đang làm việc ở Mỹ, với một số lớn trong các ngành kỹ sư, toán và điện toán. “Khả năng thu hút và giữ các khoa học gia và kỹ sư ngoại quốc rất quan trọng cho việc gia tăng đầu tư vào khoa học và kỹ thuật,” theo lời phân tích gia Michael Finn ở Oak Ridge.

“Dữ kiện từ các nguồn khác cho thấy ‘mức ở lại’ của những người có bằng tiến sĩ khoa học và kỹ thuật trong năm 2007 có phần cao hơn so với các năm gần đây,” ông Finn cho hay. Ông có được kết luận này là nhờ dùng các tin tức về thuế để theo dõi những người tốt nghiệp, nhưng chỉ cho khoảng thời gian trước khi Hoa Kỳ đi vào tình trạng suy thoái kinh tế làm giảm khả năng kiếm việc trong kỹ nghệ Hoa Kỳ hay các trường đại học.

Theo duhoc5chau

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>