Giới Thiệu rường Đại học kinh doanh Rotterdam

Trường Đại học công lập Rotterdam – đặt tại thành phố Rotterdam, hải cảng lớn nhất thế giới, nổi tiếng về khoá học quản trị kinh doanh với các chương trình: dự bị, đại học, thạc sỹ, và các khoá chuyển tiếp.

Khóa dự bị Quản trị kinh doanh quốc tế (Pre-IBMS) + Khoá học dự bị 6 tháng gồm: Tiếng Anh chuyên sâu (2 tháng) và Khoá giới thiệu khái quát về quản trị kinh doanh.

 

 Giới Thiệu rường Đại học kinh doanh Rotterdam

+ Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH loại khá + toán khá; IELTS 5.5.

+ Khai giảng: Tháng 2 hàng năm. Hạn nộp hồ sơ tháng 11.
– Học phí: 3.000 €
Khóa cử nhân Quản lý kinh doanh quốc tế (IBMS) 4 năm
• Sinh viên có cơ hội học 1 hoặc 2 năm tại các trường đại học châu Âu trong quá trình học tập để thu bằng cấp kép.
• Sau năm học đầu tiên , sinh viên sẽ chuyên sâu vào một trong các lĩnh vực sau đây:

1. Quản lý Marketing: sinh viên có hai cơ hội lựa chọn:
– Chương trình Kinh doanh châu Âu (EBP): 2 năm trao đổi với một trường đại học châu Âu để lấy bằng cấp kép.
– Trao đổi với các trường đại học của Mỹ hoặc Canada trong năm thứ 3.

2. Quản lý Giao nhận vận tải: các cơ hội lựa chọn cho sinh viên:
– Học kỳ một của năm thứ 3 tại Anh hoặc Đức
– Học kỳ hai của năm thứ 4 tại Mỹ

3. Tài chính Kế toán: cơ hội lựa chọn
– Trao đổi với các trường đại học tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Thuỵ Sĩ.
– Trao đổi với các trường đại học của Mỹ hoặc Canada trong năm thứ 3.
• Học phí: 4.000 €
Chi phí sinh hoạt ước tính dành cho sinh viên trong chương trình trao đổi (bao gồm chỗ ở, thực phẩm, sách, bảo hiểm và tiền tiêu vặt):
– Châu Âu: 500 €/tháng
– Mỹ và Canada: 750 €/tháng
• Khai giảng: tháng 9 hàng năm. Hạn nộp hồ sơ tháng 5 cho khoá học T9.
• Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH, toán khá và đã học về kinh tế; TOEFL 550 hoặc 6.0 IELTS.

Khóa học chuyển tiếp đại học (18-24 tháng) nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh
Yêu cầu: IELTS 6.0, tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh hoặc đã có bằng cử nhân chuyên ngành khác và có một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
Sáu tháng đầu tiên sinh viên sẽ học tiếng Anh kinh doanh và Quản trị kinh doanh bậc cao. 12 tháng kế tiếp chính là năm cuối của chương trình Quản lý kinh doanh quốc tế IBMS.

Học phí 18 tháng (Euro)
– Học phí 6 tháng đầu: 3.000 €
– Thực tập (4 tháng): 2.000 €
– Học phí 12 tháng sau: 4.000 €

Khóa học Thạc sỹ (1năm): Tài chính Kế toán; Cố vấn và Kinh doanh; Quản lý hậu cần
Yêu cầu:
+IELTS 6.5; GMAT 500 (Sinh viên không đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh và GMAT có thể theo học khoá dự bị thạc sỹ vào tháng 2 hàng năm, yêu cầu IELTS 6.0 cho chương trình dự bị IBMS).
+Bằng cử nhân chuyên ngành liên quan.
Học phí:
+ Dự bị thạc sỹ (6 tháng): 3.000 €
+ Khoá thạc sĩ:(Gồm cả phí thư viện, máy tính, sách học): 8.000 €

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>