Giới thiệu về học Viện Glion – Thụy Sỹ

25901 Giới thiệu về học Viện Glion   Thụy Sỹ

– Học viện Giáo dục Bậc cao Glion là một trường quản lý khách sạn quốc tế tại Thuỵ Sỹ. Được thành lập vào mùa thu năm 1962 từ khách sạn Bellevue, trường Khách sạn Glion – tên lúc đó, là trường tư đầu tiên bậc đại học ở Thuỵ Sỹ về quản lý khách sạn. Hơn cả một trường học khách sạn, Glion có các chương trình cấp bằng kết hợp các kiến thức kinh doanh với các kỹ năng quản lý và phát triển con người.

Các khoá học:

–          Cử nhân Quản lý khách sạn quốc tế

–          Cử nhân Quản lý tổ chức sự kiện, thể thao và công nghệ giải trí

–          Sau đại học về quản lý khách sạn quốc tế

–          MBA về khách sạn-du lịch và công nghiệp dịch vụ

Mỗi năm, Glion cung cấp chương trình học sau phổ thông cho khoảng 1.500 sinh viên đến từ 90 quốc gia trên khắp thế giới. Thành công của sinh viên Glion càng củng cố sự liên kết giữa mô hình trường đại học đào tạo và mô hình trường học khách sạn đậm nét Thuỵ Sỹ, giữa kinh doanh khách sạn và môi trường đại học quốc tế.

Điều kiện nhập học

Khoá Cao đẳng

17 tuổi trở lên

Tốt nghiệp THPT

IELTS 5.0/ TOEFL 500

Sinh viên hoàn thành kháo Cao đẳng với điểm trung bình 7,5 có thể học tiếp để lấy bằng Cử nhân.

Khoá Đại học:

18 tuổi trở lên

Tốt nghiệp THPT

IELTS 5.0/ TOEFL 500

Khoá Sau đại học và các khoá Phát triển Chuyên nghiệp

Từ 24 tuổi

Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương hoặc có 3 năm kinh nghiệm (bất kỳ)

IELTS 5.0/ TOEFL 500

Học phí: khoảng 16.950 – 25.250 CHF/ kỳ học

Khai giảng: 2 lần/ năm


Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>