Học bổng 370 triệu đồng tại trường Bellerbys nước Anh

Bellerbys College Học bổng 370 triệu đồng tại trường Bellerbys nước Anh

Chương trình học bổng :

Trường Bellerbys có khu học xá tại London, Cambrige, Oxford, Brighton. Trường cung cấp khóa A level 2 năm (phổ thông trung học) và foundation
một năm (dự bị đại học) giúp học sinh vững tin theo học tại các trường đại học hàng đầu tại Anh.

Học sinh đã tốt nghiệp hoặc kết thúc chương trình lớp 10 với điểm trung bình của năm học là từ 7 trở lên có thể vào thẳng A level 2 năm. Đợt nhập học của chương trình A level là tháng 1, 4 và tháng 9. Đối với học sinh có lực học trung bình thì có thể học một năm GCSE (Trung học cơ sở) sau đó học tiếp 2 năm A level. Kỳ nhập học của GCSE là tháng 1 và tháng 9.

Học sinh đã tốt nghiệp lớp 11 có thể theo học học khóa A level 2 năm tuy nhiên đối với các em có học lực khá giỏi có thể lựa chọn học 2 năm A Level để làm cầu nối vào các trường đại học danh tiếng hoặc học khóa dự bị đại học một năm (foundation) tại trường đại học xác định trước công nhận.

Học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 sẽ phải học tối đa 2 năm A level sau đó nộp đơn vào trường đại học Anh quốc. Tuy nhiên đối với một số học sinh xuất sắc, tự tin và vượt qua cuộc phỏng vấn của nhà trường thì có thể học một năm A level. Học sinh cũng có thể học một khóa dự bị đại học một năm (foundation).

Bellerbys có kinh nghiệm 50 năm trong việc đào tạo và chăm sóc sinh viên Quốc tế. Hằng năm trường Bellerbys đều dành các xuất học bổng cho các học sinh xuất sắt của Việt Nam. Trường mới đưa vào hoạt động khu học xá mới tại Oxford.
Theo newocean

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>