Trường Đại Học OKLAHOMA CITY tại Mỹ

Trường Đại Học tư thục đô thị ở thành phố Oklahoma, nằm giữa quận Midtown

duhocmy  Thu tuc can de du hoc tai My1 300x200 Trường Đại Học OKLAHOMA CITY tại Mỹ

I. SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG

– Đại học Oklahoma City là một trường đại học chung cho cả sinh viên nam và nữ. Trường Đại Học được liên kết với nhà thờ của người theo hội giám lý Hoa Kỳ và được cung cấp nhiều bằng Đại Học khác nhau về những môn nghệ thuật tự do và sự rèn luyện về khoa học.

– Các giảng viên của Oklahoma City là những người có trình độ chuyên môn bậc cao, có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực họ giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy.

II. YÊU CẦU ĐẦU VÀO CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỬ NHÂN

·        6.0 IELTS hoặc

·        TOELF 550 điểm trở lên hoặc

·        Bài kiểm tra trên máy tính từ 213 điểm hoặc

·        Hoàn thành chương trình tiếng Anh của Oklahoma cấp độ 112

III. YÊU CẦU ĐẦU VÀO CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC THẠC SỸ

·        Điểm GMAT + GPA x 200 >= 950 điểm

Ví dụ: 450 (GMAT) + 3.0 GPA x 200 = 1050

IV. BẢNG HỌC PHÍ

–         Phí thủ tục nhập học cho trường: US $ 70

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ BỊ

KHÓA HỌC MÙA XUÂN VÀ MÙA THU

Chi Tiết Số Tiền
Học Phí     $22,250
Phí phụ chi     $3,720
Phòng ở và các phí ăn uống     $8,000
Sổ tay hướng dẫn sinh viên     $1,000
Bảo hiểm y tế     $676
Tổng chi phí một năm học     $35,046

KHÓA HỌC MÙA HÈ (KHÔNG BẮT BUỘC)
Chi Tiết Số Tiền
Học Phí     $2,280
Phí phụ chi     $830
Phòng ở và các phí ăn uống     $1,500
Sổ tay hướng dẫn sinh viên     $300
Tổng chi phí một khóa học hè     $4,910

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH THỨC

KHÓA HỌC MÙA XUÂN VÀ MÙA THU

Chi Tiết Số Tiền
Học Phí     $15,930
Phí phụ chi     $1,792
Phòng ở và các phí ăn uống     $8,000
Sổ tay hướng dẫn sinh viên     $1,000
Bảo hiểm y tế     $676
Tổng chi phí một năm học     $27,398

KHÓA HỌC MÙA HÈ (KHÔNG BẮT BUỘC)
Chi Tiết Số Tiền
Học Phí     $2,655
Phí phụ chi     $720
Phòng ở và các phí ăn uống     $1,500
Sổ tay hướng dẫn sinh viên     $300
Tổng chi phí một khóa học hè     $5,175

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>